Garancija

Za blago kupljeno v spletni trgovini "flightaccessories.si" veljajo splošni garancijski pogoji ter garancijsko obdobje 2 leti (24 mesecev). V opisu posameznih izdelkov je lahko naveden daljši garancijski rok.

Za pričetek reklamacijskega postopka se šteje dan, ko je bil izdelek sprejet v garancijsko popravilo. Izdelek, ki je bil sprejet v garancijsko popravilo, bo uporabniku v ustreznem stanju vrnjen najkasneje v roku 45 dni. Jamčimo za kakovost izdelka oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili.

Za prijavo okvare v garancijski dobi izdelka prosimo izpolnite naš obrazec (v obliki doc ali pdf). Za uveljavljanje garancije je obvezno priložiti tudi originalni račun. Po izpolnitvi obrazca vas bomo kontaktirali z nadaljnjimi navodili za uspešno rešitev okvare. Prodajalec ni usposobljen za tehnično presojo glede morebitnih okvar in tako tudi ne more odločati o zamenjavi izdelka v okvari brez mnenja pooblaščenega servisa.

Če se ugotovi, da je za nedelovanje izdelka kriva neprimerna uporaba ali vzdrževanje oz. kakršnokoli nepooblaščeno poseganje v izdelek, bodo kupcu zaračunani stroški popravila ter poštnina oz. stroški diagnostike ali pregleda.

    Garancija ne velja v primeru:
  • nemarnega, nestrokovnega ali nepravilnega ravnanja z izdelkom,
  • če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba,
  • če so v izdelek vgrajeni neoriginalni deli,
  • v primerih mehanskih poškodb ali uporabi v neustreznih pogojih (vročina, mraz, vlaga),
  • udara strele ali višje sile.

Iz garancije so izvzeti deli, ki so izpostavljeni stalni obrabi (baterije, blazinice za slušalke, ...).

Nadaljujte