Zasebnost in piškotki

Zasebnost in piškotki

Upravitelj spletne trgovine flightaccessories.si, Trgovina in storitve, Jak Jaki s.p., Stara cesta 20, 4202 Naklo (v nadaljevanju upravitelj), uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.

Uporabnik oz. kupec (v nadaljevanju uporabnik) je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega profila in bo tudi sam poskrbel za varovanje uporabniških podatkov in gesel. Sam jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov ter upravitelju odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

Splošno
Upravitelj se zavezuje, da bo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine oz. njegovih storitev. Zbrane osebne podatke bo upravitelj uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Storil bo vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami. Osebni podatki uporabnikov so eno izmed področij, kateremu upravitelj posveča izredno skrb in pozornost, saj se zaveda občutljive narave tega področja.

Namen obdelave osebnih podatkov
Upravitelj obdeluje osebne podatke za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja (izpolnjevanje pogodbenih obveznosti), za obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, vabil na dogodke, za pisno in elektronsko anketiranje oz. zbiranje povratnih informacij o izdelkih oz. nakupih.

Uporaba osebnih podatkov
Upravitelj obdeluje naslednje uporabnikove osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • primarni naslov (naslov plačnika) in naslov za dostavo,
 • naslov elektronske pošte,
 • kontaktno telefonsko številko, v kolikor jo uporabnik posreduje,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • IP naslov, iz katerega uporabnik dostopa do spletnega mesta,
 • ter ostale podatke, ki jih uporabnik vnese v obrazce na spletnem mestu flightaccessories.si oz. kako drugače posredujete upravitelju (npr. po elektronski pošti).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov
 • privolitev posameznika po določbi 6.a Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov
 • izpolnjevanje pogodbenih obveznosti po točki 6.b Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov

Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, upravitelj ne odgovarja.

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih upravitelj zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

Upravitelj je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegove spletne trgovine oz. njegovih storitev. Upravitelj ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov upravitelja.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob prijavi v spletno trgovino, kot tudi ob naročilu nakupa izdelkov, vključno z vsebino naročil, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Upravitelj teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravitelj podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske elektronske pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal. Uporabnik lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Dostavni službi (npr. Pošta Slovenije, DHL, UPS ipd.) bo upravitelj zaupal le potrebne podatke za dostavo v spletni trgovini kupljenih izdelkov (podatki o prejemniku in naslov za dostavo, kontakt za obveščanje o odpremi). Prek elektronske pošte bo upravitelj stopil v stik z uporabnikom, če bo to potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, prek kontaktne telefonske številke pa le, če bo v postopku registracije oz. nakupa v spletni trgovini prišlo do težav oz. če se bo uporabnik odločil za obveščanje o odpremi.

Vse, pri upravitelju, redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletne trgovine. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja z upraviteljem.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo upravitelju sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik upravitelju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Upravitelj bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varoval tudi v primeru preklica registracije.

Pravna podlaga
Novi Zakon o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1, je v slovenski pravni red prenesel spremenjeno Direktivo o zasebnosti v elektronskih komunikacijah 2002/58/ES*.

V Direktivi je bil spremenjen člen, ki govori o piškotkih in podobnih tehnologijah, s katerimi je mogoče shranjevati informacije ali pridobivati informacije, shranjene na uporabnikovi terminalni opremi (kot je npr. računalnik, mobilna naprava). Uporaba takih tehnologij je po novem mogoča le na podlagi privolitve uporabnika.

Uporaba piškotkov na spletu ni nič novega, pa vendar so uporabniki s takimi tehnologijami na splošno zelo slabo seznanjeni, prav tako tudi z orodji, s katerimi je piškotke mogoče upravljati. Cilj nove določbe je tako predvsem boljše varovanje zasebnosti uporabnikov spleta tako, da so o piškotkih ustrezno obveščeni in jim je ponujena možnost odločanja.

Kaj je piškotek?
  Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob vašem obisku pošlje brskalniku. Tako vas spletna stran prepozna, si z njim zapomni podatke o vašem obisku in vam omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno storitev. S pomočjo piškotkov prilagajamo vsebino na naši spletni strani, si zapomnimo vaše preference in beležimo obisk naše spletne trgovine. Brskanje po naši spletni trgovini je s piškotki prijetnejše, hitrejše in predvsem učinkovitejše. Piškotek običajno vsebuje:
 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
 • življenjsko dobo piškotka;
 • vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sam piškotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev – na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek.

Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko tako piškotki obogatijo izkušnjo. Lahko pa so piškotki uporabljeni tudi na načine, ki pomenijo poseg v posameznikovo zasebnost. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.

Vrste piškotkov
Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalnem vozičku, za večjo varnost pri spletnem bančništvu, itd. Ker so taki piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) ostanejo shranjeni, tudi ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki(1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spleteni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

Zakaj spletna mesta uporabljajo piškotke?
Piškotki so pomembni za delovanje spletnih mest in so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev, ki izboljšujejo uporabnikovo izkušnjo. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.

  Spletna mesta delujejo optimalno, kadar so piškotki omogočeni. Piškotke uporablja večina spletnih mest za različne namene:
 • za boljšo uporabniško izkušnjo spletnega mesta obiskovalcem prilagodijo prikaz vsebine glede na pretekle obiske;
 • za shranjevanje izbire pri ustvarjanju ožjega izbora naprav in ponudbe ter njihove primerjave;
 • na delih spletnih mestih, kjer je potrebna prijava, ohranijo uporabnike prijavljene;
 • za prepoznavanje uporabnikove naprave (računalnik, tablica, mobilna naprava), ki omogoča prilagajanje prikaza vsebine uporabnikovi napravi;
 • za zbiranje raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določenega spletnega mesta
 • za spremljanje obiska, kar omogoča odkrivanje in odpravljanje napak, preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter stalno izboljšavo spletnih mest;
 • za delovanje določenih storitev so nujni (npr. spletne banke, spletne trgovine in druge oblike e-poslovanja …).

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Veljavnost piškotkov je lahko kratkotrajna ali dolgotrajna, po poteku veljavnosti brskalnik piškotke samodejno izbriše. Uporabnik lahko vse piškotke ali piškotke za posamezno spletišče (domeno) izbriše tudi ročno ali pa uporabo piškotkov v brskalniku v celoti onemogoči.

Navodila za izbris piškotkov ali onemogočitev njihove uporabe lahko najdete v sklopu pomoči vašega spletnega brskalnika. Vendar v primeru, da boste uporabo piškotkov v celoti onemogočili vam nekatere funkcionalnosti spletne strani flightaccessories.si ne bodo delovale pravilno.

Katere piškotke uporablja spletna stran flightaccessories.si?
  Piškotki, ki jih uporabljamo na naši spletni strani sledijo smernicam:
 • Informacijske pooblaščenke RS (pdf)
 • Mednarodne gospodarske zbornice (pdf)

Seznam piškotkov, ki jih uporabljamo na naši spletni strani flightaccessories.si:

Ime piškotkaNamenVeljavnostIzdajatelj
AC_CP_187DAAA505Sejni piškotekZa čas sejeflightaccessoires.si
AC_SF_187DAAA505Sejni piškotekza čas sejeflightaccessoires.si
grid_paramsFunkcionalni piškotek, delovanje spletne straniZa čas sejeflightaccessoires.si
grid_search_formFunkcionalni piškotek, za iskalnikza čas sejeflightaccessoires.si
cookieconsent_statusFunkcionalni piškotek, za nastavitev piškotkov1 letoflightaccessoires.si
currencyFunkcionalni piškotek, za nastavitev valute20 dniflightaccessoires.si
languageFunkcionalni piškotek, za nastavitev jezika1 mesecflightaccessoires.si
neowiz_userAnalitični piškotek, za beleženje in statistiko spletnih storitev29,5 letflightaccessoires.si

Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede naše politike zasebnosti, nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info(at)flightaccessories.si
Nadaljujte